Zajęcia

Zajęcia w sekcjach przeznaczone są wyłącznie dla członków TUTW , posiadających legitymacje
z aktualnie opłaconymi składkami.

Uczestnicy zajęć są obowiązani okazać legitymację na prośbę prowadzącego zajęcia
lub osoby upoważnionej przez Zarząd.